Spravodlivejšie poplatky za odpady v Novom Tekove

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo odbornú prednášku spojenú s diskusiou na tému „Plať za
odpady toľko, koľko ich v skutočnosti vyhodíš“. Branislav Moňok zo združenia
Priatelia Zeme vo svojej prezentácii priblížil prítomným, čo všetko vplýva na výšku
poplatku za odpady, ktorý každoročne platíme obci. Tiež venoval veľkú pozornosť
pripravovaným zmenám v poplatkoch za odpady od roku 2024, keď bude zavedená
povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, ktorá so sebou prinesie vyššie
náklady zberovej spoločnosti, teda aj drahšie odpadové hospodárstvo obce.


Ako vie domácnosť ovplyvniť výšku poplatku za odpady? Jednoducho: minimalizuje
vznik svojich odpadov (nekupuje to, čo nepotrebuje), poškodené veci opravuje,
vyhýba sa jednorázovým výrobkom, poctivo recykluje (triedi) a v neposlednom rade
kompostuje bioodpady z kuchyne a zo záhradky. Tak môže každý občan prispieť
k znižovaniu množstva zmesových komunálnych odpadov, ktoré končia na skládke
odpadov. Pomáha tým sebe, svojej obci a životnému prostrediu. Treba si uvedomiť
jednu podstatnú vec, že za zber a zhodnotenie vytriedených plastov, papiera, skla,
plechoviek a kovov občania ani obec nič neplatí, je to zadarmo.


V Novom Tekove sa plánuje od budúceho roka zaviesť množstvový zber zmesových
komunálnych odpadov, kde by malo dôležitú úlohu zohrávať váženie smetných nádob
v deň zberu a presná evidencia vyvážaných odpadov z domácností. V súčasnosti
prebiehajú diskusie a rokovania, aby bol zavedený najvhodnejší a najefektívnejší
spôsob zberu TKO. O všetkom podstatnom budú občania včas informovaní.

Michal Benke

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"