Poučné eko-filmy

Napísal: DigiSys.sk. Posted in Uncategorised

1. Prebuďme v ľuďoch zodpovednosť

 

2. Ako správne triediť odpady v N. Tekove

 

3. Komunitné kompostovanie

 

4. Beseda o odpadoch a bioodpadoch

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"